Аутомеханичар

image_pdfimage_print

Школовање аутомеханичара обавља се по програму чије је трајање три године. Ученици наизменично присуствују теоријској и практичној настави. Часови теоријске наставе испуњени су знањима из општеобразовних и стручних предмета неопходних за савладавање самог посла. Практична настава изводи се у овлашћеним сервисима у којима ученици могу да примене стечена теоријска знања, да их поткрепе примерима из праксе и да се оспособе за самосталан рад.

Аутомеханичар:

  • поправља и сервисира аутомобиле и мање камионе,
  • добро познаје делове и принцип рада мотора,
  • обавља рутинске прегледе свећица, механизма кочења, подсистема за паљење,
  • подешава сигналну опрему аутомобила,
  • тестира, испитује рад мотора и отклања евентуалне кварове,
  • чисти, поправља и замењује оштећене делове,
  • поправља кварове на електричном покретачу и отклања кварове,
  • служи се ручним алатима, електричним мерним инструментима, дизалицама, брусилицама и средствима за чишћење.

Уколико ученик приликом похађања практичне наставе покаже висок степен оспособљености и мотивације за рад, постоји могућност да заснује радни однос у сервису у коме је похађао практичну наставу. После стицања одговарајућег искуства, ученици могу отворити сопствену радионицу.

Наставни план овог образовног профила можете погледати и преузети овде.