Историјат школе

image_pdfimage_print

sl2Средња техничка школа „Вожд Карађорђе“ у Лебану је друштвена установа за обављање делатности у области средњег образовања и васпитања. У њој се образују кадрови трећег и четвртог степена стручне спреме у подручјима рада Машинство и обрада метала, Саобраћај и Економија право и администрација, са укупно 6 образовних профила: Машински техничар за моторна возила, Механичар за грејну и расхладну технику, Аутомеханичар, Аутолимар, Финансијски техничар и Техничар друмског саобраћаја. У школској 2015/2016-ој години настава се одвија у 14 одељења.

Школа има дугу традицију. Средње образовање за производна занимања у општини Лебане започиње октобра 1947. године. Тада је прва генерација ученика пошла у Занатску школу ученика у привреди мешовитог типа. Школа је имала металску, текстилну, графичку, трговинску, угоститељску и дрвопрерађивачку струку. Године 1964. Текстилни комбинат „15. мај Експортекст“ формирао је текстилну школу са практичном обуком, а 1973. године конституисана је школа за КВ раднике „25. мај“, која је радила до 1976. године, када је интегрисана са Гимназијом „Стојан Љубић“. Тако је настао Образовни центар „Стојан Љубић“. При центру су постојале две организације удруженог рада (ОУР), од којих једна за производна занимања. Она прераста у Средњу техничку школу 8. фебруара 1991. године и ради под тим именом све до 3. новембра 1993, када регистрацијом добија данашњи назив: Средња техничка школа „Вожд Карађорђе“. Од оснивања па до данас ова школа је пратила развој привреде у друштвеном и приватном сектору и делила судбину трансформација и промена које су је пратиле. У протеклих 60-ак година у овој школи је образовано више хиљада ученика у 15 струка и 55 занимања.