Механичар грејне и расхладне технике

image_pdfimage_print

Циљ школовања је стицање низа теоријских и  практичних знања и вештина за успешно обављање послова механичара инсталација, одржавањa и поправка уређаја и система за грејање и климатизацију.

Овај образовни профил последњих година има све већу популарност из више разлога:

 • услед драстичних климатских промена,
 • образовање је трогодишње,
 • могућности вођења сопственог предузећа,
 • могућности даљег стручног усавршавања,
 • стичу се потребна теоријска и практична знања релативно великог обима послова.

Послови механичара грејне и расхладне технике подразумевају:

 • постављање, монтажу, опслуживање, дистрибуцију и одржавање постројења за производњу топле и вреле воде, али и топле санитарне воде,
 • уградњу, опслуживање и одржавање свих врста котлова на чврста, течна и гасовита горива,
 • постављање, монтажу, опслуживање и одржавање постројења за локално и централно ваздушно грејање и вентилацију, као и постројења локалне и централне климатизације,
 • постављање, монтажу, опслуживање и одржавање расхладних постројења и расхладних комора и њихових инсталација,
 • упознавање са методама, поступцима и принципима руковања, управљања и одржавања постројења грејања, климатизације и расхладних уређаја,
 • избор оптималног режима рада, контролисања, прађења и утврђивања исправности рада постројења грејања, климатизације и расхладних уређаја,
 • примену технолошких поступака и метода растављања и састављања уређаја, машинских подсклопова и склопова постројења грејања, климатизације и расхладних уређаја,
 • постављање дијагнозе кварова и насталих недостатака у функционисању постројења грејања, климатизације и расхладних уређаја,
 • правилну употребу средстава заштите на раду.

Шта после:

 • посао у великим или малим предузећима,
 • оснивање сопствене механичарске или инсталатерске радионице,
 • доквалификација, преквалификација, једногодишња-специјализација…

Наставни план овог образовног профила можете погледати и преузети овде.