Правилници и прописи

image_pdfimage_print
Назив Преузми
Годишњи план рада школе 2021-2022
Правилник о избору ђака генерације
Бодовна листа интерних активности стручног усавршавања у установи
Пословник о раду Наставничког већа СТШ “Вожд Карађорђе” у Лебану 11.06.2018.
Измене и допуне правилника о раду СТШ “Вожд Карађорђе” у Лебану 05.04.2018.
Пословник о раду школског одбора СТШ “Вожд Карађорђе” у Лебану 05.04.2018.
Правила понашања у СТШ “Вожд Карађорђе” у Лебану 05.04.2018.
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених 05.04.2018.
Правилник о испитима у СТШ “Вожд Карађорђе” у Лебану 05.04.2018.
Правилник о похваљивању и награђивању ученика Средње техничке школе “Вожд Карађорђе” у Лебану 05.04.2018.
Правилник о поступку јавних набавки 05.04.2018.
Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика Средње техничке школе “Вожд Карађорђе” у Лебану 05.04.2018.
Измене и допуне правилника о организацији и систематизацији послова и радних задатака у Средњој техничкој школи “Вожд Карађорђе” Лебане 05.04.2018.
Правилник заштите од пожара у Средњој техничкој школи “Вожд Карађорђе” у Лебану
Решење о одређивању и овлашћењу лица за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем 25.02.2016.
Измене и допуне правилника о дисциплинској и материјалној одговорности ученика 23.12.2013. 
Измене и допуне правилника о дисциплинској и материјалној одговорности запослених 24.02.2010.
 
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика Средње техничке школе “Вожд Карађорђе” у Лебану 04.10.2013.
 
Правилник о безбедности и здрављу на раду 26.02.2013.
 
Правилник о оцењивању ученика у Средњој техничкој школи “Вожд Карађорђе у Лебану 04.10.2013.
 
Правилник о организацији и спровођењу испита у Средњој техничкој школи “Вожд Карађорђе” 04.10.2013.
 
Правилник о организовању и спровођењу испита ванредних ученика 26.02.2013.
 
Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака у Средњој техничкој школи “Вожд Карађорђе” 23.12.2013.
 
Правилник о систематизацији радних места у Средњој техничкој школи “Вожд Карађорђе” Лебане 25.08.2006.
 
Правилник о организацији заштите од пожара 04.10.2013.
 
Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини Средње техничке школе “Вожд Карађорђе” Лебане
 
Пословник о раду наставничког већа 30.10.2012.
Пословник о раду школског одбора 04.10.2013.
Школски развојни план 04.10.2013.
 
Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика Средње техничке школе “Вожд Карађорђе” у Лебану 04.10.2013.
 
Пословник о раду ученичког парламента
 
Правила понашања у Средњој техничкој школи “Вожд Карађорђе” Лебане ученика, запослених, и родитеља 24.12.2003.