Тимови школе

image_pdfimage_print
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 
Директор школе Срђан Миленковић
Педагог школе Слађана Младеновић
Ученик Наталија Величковић
Родитељ Бојан Смиљковић
Наставник групе предмета из области машинства Мирко Пешић

 

Тим за инклузивно образовање
Директор школе Срђан Миленковић
Педагог школе Слађана Младеновић
Наставник француског језика Марко Тодоровић
Наставник практичне наставе, координатор Миљан Николић
Наставник математике Александар Васиљковић
Наставник практичне наставе из области трговине Станимир  Златковић

 

Тим за самовредновање ученика
Директор школе Срђан Миленковић
Педагог школе Слађана Младеновић
Наставник групе предмета из области економије (председник) Весна Димитријевић
Ученик Младен Ђорђевић
Родитељ Бојан Смиљковић

 

Тим за каријерно вођење
Директор школе Срђан Миленковић
Педагог школе Слађана Младеновић
Наставник енглеског језика Маја Ђорђевић
Наставник групе предмета из области машинства Мирко Пешић
Наставник групе предмета из области машинства Ненад Михајловић

 

Тим за промоцију школе
Директор школе Срђан Миленковић
Наставник математике Зоран Станковић
Наставник  групе предмета из области машинства Зоран Стаменковић
Наставник  групе предмета из области машинства Драги Младеновић
Наставник историје Весна Јовановић
Наставник  групе предмета из области машинства Мирко Пешић

 

Педагошки колегијум 
Наставник српског језика (председник) Сузана Ранчић
Педагог школе Слађана Младеновић
Наставник  групе предмета из области саобраћаја Милош Прашчевић
Наставник  групе предмета из области економије Весна Димитријевић
Наставник историје Весна Јовановић
Наставник француског језика Марко Тодоровић
Наставник  групе предмета из области машинства Синиша Радивојевић
Наставник информатике и рачунарства Столе Трајковић
Наставник биологије Розика Златановић
Наставник практичне наставе Миљан Николић
Наставник машинске групе предмета Мирко Пешић

 

Тим за сарадњу са локалном самоуправом и родитељима
Наставник српског језика Тања Златановић
Наставник француског језика Марко Тодоровић
Наставник групе предмета из области трговине Славиша Савић

 

Тим за излете и екскурзије
Директор школе Срђан Миленковић
Наставник групе предмета из области трговине Славиша Савић
Наставник математике Јелена Радоњић
Наставник физичког васпитања Сузана Николић

 

Тим за развој школског спорта
Наставник физичког васпитања Јовица Митровић
Наставник физичког васпитања Сузана Николић

 

Тим за заштиту животне средине
Наставник биологије Розика Златановић
Наставник физике Звездан Станковић
Наставник хемије Јасмина Стојилковић

 

Тим за реализацију слободних активности
Nаставник  групе предмета из области саобраћаја Јелена Стаменковић
Наставник српског језика Тања Златановић
Наставник групе предмета из области економије Весна Димитријевић
Наставник руског језика Соња Стаменковић

 

Тим за предузимање активности у кризним ситуацијама
Директор Срђан Миленковић
Наставник математике Зоран Станковић
Наставник групе предмета из области машинства Мирко Пешић
Наставник  групе предмета из области машинства Зоран Стаменковић

 

Тим за праћење, аплицирање и спровођење пројеката
Директор Срђан Миленковић
Наставник групе предмета из области економије Весна Димитријевић
Наставник српског језика Сузана Ранчић
Наставник информатике и рачунарства Столе Трајковић

 

Тим за израду и одржавање сајта
Наставник информатике и рачунарства Столе Трајковић
Наставник  групе предмета из области машинства Мирко Пешић
Наставник српског језика Сузана Ранчић

 

Тим за годишњи план рада школе
Наставник групе предмета из области машинства Синиша Радивојевић
Наставник математике Зоран Станковић
Наставник групе предмета из области машинства Мирко Пешић