Подстицање запошљавања младих

Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ одржала је Семинар каријерног вођења и информисања у оквиру пројекта “Подстицање запошљавања младих”. Семинар је одржан 09. јуна 2016. године са ученицима треће године. Радионичарским радом, учесницима семинара представљен је петофазни модел професионалне оријентације као и могући начини планирања и грађења каријере. Кроз самоспознају, информисање о занимањима и путевима образовања, реалне сусрете и доношење одлуке, пројекат je имаo за циљ да оснажи, освести и препозна компетенције младих за избор факултета и/или занимања односно информише учеснике о занимањима и путевима образовања који ће им помоћи у процесу самосталног доношења одлуке о одласку на тржиште рада или наставку школовања. Реализатори семинара јесу ГИЗ, град Лесковац и Канцеларија за младе, а водитељи обуке Милан Димитријевић и Тијана Поповић, у сарадњи са ментором и координатором пројекта Невеном Димић, представили су кључне активности дефинисане пројектним стандардом. На семинару је присуствовало 12 ученика, од тога 2 младића и 9 девојака.