Прва редовна седница ученичког парламента

image-0-02-05-1f5472c065c70ce98366df78dd104a84e10d70cb08d27171efaadf268ccb3b1d-V

Прва редовна седница ђачког парламента одржана је 21. 09.2016. године, од 28 чланова било је присутних 17 чланова, као и координатор ђачког парламента Јелена Стојилковић.

На састанку је усвојен следећи дневни ред:

1.Избор председника ђачког парламента за школску 2016/2017. годину.

  1. избор подпредседника , за школску 2016/2017. годину.
  2. избор секретара ђачког парламента, за школску 2016/2017. годину.
  3. Разно ( актуелни проблеми).

Накох гласања, донели смо следеће одлуке:

*Једногласно је одлучено да председник ђачког парламнта буде Ђорђевић Младен (IV2),  подпредседник је Здравковић Аница (III3), а секретар ђачког парламента  Цакић Богдан (III2)

* Чланови парламента износили су предлоге и тако је формиран план рада Ђачког парламента за школску 2016/2017 годину:

– организовање хуманитарне акције ;

-израда различитих паноа сваког месеца;

-обележавање значајних датума…