Индустријски механичар

Индустријски механичар– 15 ученика

Послови индустријског механичара подразумевају да:

  1. Обавља превентивно и корективно одржавање индустријских машина;
  2. Прати рад индустријских машина;
  3. Спроводи машинску обраду једноставних делова и монтажу подсклопова индустријских машина;
  4. Врши правилну употребу средстава заштите на раду.

Наставни планови за овај образовни профил предвиђају следеће активности:

Теоријска настава се одвија у школи, у учионицама и школској радионици, у зависности од потреба наставног предмета. Практична настава у првом разреду се одвија у школској машинској радионици. Образовање на радном месту почиње од другог разреда школовања, када ђаци одлазе на праксу у компаније. Ученици који се школују за индустријског механичара имаће практичну наставу у предузећу у континуитету од по неколико месеци, и то у другом разреду три месеца, а у трећем два пута по три месеца у блоку.

Могућности запослења након школовања су:

  1. У самосталним предузећима;
  2. У сервисима за превентивно и корективно одржавање индустријских машина;
  3. У фабрикама које врше машинску обраду једноставних делова и монтажу подсклопова индустријских машина.

Могућности даљег усавршавања су:

  1. Преквалификација;
  2. Доквалификација;
  3. Студирање на вишим школама.