Финансијски техничар

Овај образовни профил уписују ученици који у оквиру економије желе да стекну проширена знања из области финасија. Наставним програмом предвиђени су предмети којима ученици стичу пре свега знања и вештине из финансијских области (Основи финансија, Пословне финансије, Банкарско пословање, Девизно пословање, Јавне финансије), али су предвиђени и предмети којима се стиче добра основа из опште економије (Основи економије, Пословна економија, Рачуноводство, Осигурање, Пословна информатика).

Током школовања будући финансијски техничари се упознају са улогом и значајем монетарних институција, банака и финансијских тржишта и обучавају за контролу финансијске документације. Њихов задатак јесте и праћење финансијских кретања у предузећу, као и економично коришћење тих средстава.

Финансијски техничари учествују у пројектовању, дорађивању и развоју нових пословних информатичких закона, а радни задаци, обавезе и одговорности финансијског техничара зависе од величине организације у којој раде. Они трбају да имају развијене математичке способности за брзу анализу и интерпретацију података.

По завршетку школовања у овом образовном профилу ученици су оспособљени за рад у рачуноводству привредних друштава, банака, осигуравајућих организација, али и наставак школовања на некој од високих школа или факултета.

Наставни план овог образовног профила можете погледати и преузети овде.