1

Машински техничар моторних возила

Образовни профил „Машински техничар моторних возила“ ученицима омогућава стицање потребног теоријског и практичног знања о моторима, моторним возилима и њиховој опреми, експлоатацији, одржавању, елементима аутоматизације и дијагностици исправности мотора и моторних возила.

За време четворогодишњег школовања ученици се оспособљавају за:

 • дијагностику исправности мотора и моторних возила,
 • оперативно вођење поправке и сервисирања возила у сервису, као и технолошког поступка поправке,
 • оперативно вођење техничког прегледа,
 • праћење експлоатационо техничких карактеристика возила,
 • оперативно праћење ремонта моторних возила,
 • праћење потреба за резервним деловима,
 • оперативно праћење производње и одржавања моторних возила.

У току школовања, ученицима се као обавезан део наставе омогућава обука за возача Б категорије.

Овим занимањем ученици се обучавају и прате савремене токове у погледу мотора и моторних возила и као такви имају велику могућност запошљавања и покретања приватних бизниса. Такође, занимање даје проходност на многе факултете и високе школе.

Наставни план овог образовног профила можете погледати и преузети овде.
Техничар друмског саобраћаја

Овај образовни профил омогућава ученицима да стекну теоријска и практична знања о организацији и превозу путника и робе, о безбедности и регулисању саобраћаја, о саобраћајној инфраструктури, моторима и моторним возилима, као и многе детаље везане за друмски саобраћај.

Послови овог образовног профила су веома различити:

 • прикупљање, анализа и праћење података о путничком и теретном саобраћају,
 • евидентирање присутности возача и распоређивање возног особља,
 • провера расположивости и исправности саобраћајне сигнализације,
 • учешће у изради реда вожње,
 • послови одржавања возила,
 • технички прегледи, регистрација,
 • диспечерски и складишни послови и др.

Програмом школовања, за овај образовни профил, обухваћена је и обука за “Б” категорију.

Ученици након завршетка овог образовног профила имају могућност наставка школовања на великом броју факултета и виших школа.

Подручја запошљавања за овај образовни профил могу бити:

 • ауто-школе,
 • царинска служба и међународне шпедитерске агенције,
 • осигуравајући заводи,
 • општиинске управе при одељењима за послове саобраћаја,
 • организације и предузећа из области пројектовања и одржавања путева,
 • организације и предузећа која се баве унутрашњим транспортом и складиштењем робе,
 • организације и предузећа из области друмског саобраћаја која се баве јавним превозом робе и путника,
 • организације такси-службе,
 • паркинг службе,
 • Секретаријат унутрашњих послова,
 • организације и предузећа која поседују сопствени возни парк.

Наставни план овог образовног профила можете погледати и преузети овде.
Индустријски механичар

Индустријски механичар

Послови индустријског механичара подразумевају да:

 1. Обавља превентивно и корективно одржавање индустријских машина;
 2. Прати рад индустријских машина;
 3. Спроводи машинску обраду једноставних делова и монтажу подсклопова индустријских машина;
 4. Врши правилну употребу средстава заштите на раду.

Наставни планови за овај образовни профил предвиђају следеће активности:

Теоријска настава се одвија у школи, у учионицама и школској радионици, у зависности од потреба наставног предмета. Практична настава у првом разреду се одвија у школској машинској радионици. Образовање на радном месту почиње од другог разреда школовања, када ђаци одлазе на праксу у компаније. Ученици који се школују за индустријског механичара имаће практичну наставу у предузећу у континуитету од по неколико месеци, и то у другом разреду три месеца, а у трећем два пута по три месеца у блоку.

Могућности запослења након школовања су:

 1. У самосталним предузећима;
 2. У сервисима за превентивно и корективно одржавање индустријских машина;
 3. У фабрикама које врше машинску обраду једноставних делова и монтажу подсклопова индустријских машина.

Могућности даљег усавршавања су:

 1. Преквалификација;
 2. Доквалификација;
 3. Студирање на вишим школама.Финансијско-рачуноводствени техничар

Грешка при учитавању

Драги ученици, имамо за вас одличну вест!

У школској 2022/23. години наша школа уписује ново, занимљиво и иновативно занимање четвртог степена:
Финансијско-рачуноводствени техничар
Уколико сте одговорни, тачни, комуникативни, спремни за динамичан тимски рад, а при том желите да развијете предузетнички дух и да после завршетка школовања покренете сопствени бизнис, наша школа је прави избор за вас.

По завршетку четворогодишњег школовања бићете обучени за:

– обрачун и плаћање свих врста прихода и расхода,
– утврђивање финансијске позиције пословних елемената чиме пружате адекватне информације корисницима финансијских анализа за доношење исправних пословних одлука и планирање будућег пословања,
– вођење рачуноводствене евиденције…

Наставним програмом за образовни профил финансијско-рачуноводствени техничар предвиђени су предмети којима се стичу неопходна стручна знања из економије, финансије и организације предузећа. Такође, изучавају се предмети као што су: права, статистика, пословна информатика, ревизија, пословна кореспонденција и предузетништво.

Ниво општих и стручних знања, вештина, способности и ставова у оквиру стечених компетенција, финансијско-рачуноводственом техничару омогућава запошљавање и наставак школовања на одговарајућим факултетима или високим струковним школама.
По завршетку средње школе финансијско-рачуноводствени техничари се запошљавају у рачуноводственим или финансијским службама предузећа, у банкама, књиговодственим агенцијама, осигуравајућим компанијама и установама.

 

 
Обавештење за наставнике
Обавештење за наставнике

Обавештење.
У понедељак 14.06.2021. године у 11 сати одржаће се седница НА ДАЉИНУ.

1.Избор ученика генерације.
Конкурс за упис у средње школе 2021

Извор: https://dualnoobrazovanje.rs/