Финансијски техничар

image_pdfimage_print

Питања за усмени испит из изборних предмета:

 • Пословне финансије
 • Јавне финансије
 • Право (преузми)
 • Рачуноводство
 • Финансијско пословање (преузми)
 • Девизно и царинско пословање(преузми)
 • Осигурање(преузми)
 • Банкарско пословање

Теме за матурски практичан рад:     

 • Организација обављања финансијских послова
 • Финансијско пословање предузећа у унутрашњем промету
 • Финансијско пословање предузећа са иностранством(преузми)
 • Финансијско планирање (преузми)
 • Јавни расходи
 • Јавни приходи
 • Буџет (преузми)
 • Утврђивање и наплата јавних прихода
 • Инструменти платног промета (преузми)
 • Платни промет са иностранством
 • Биланси плаћања са иностранством
 • Царински послови (преузми)
 • Послови осигурања (преузми)

Упутство за израду матурског рада (преузми)

Шаблон за израду матурског рада (преузми)