Машински техничар за компјутерско конструисање

Питања за усмени испит из изборних предмета:

Теме за матурски практичан рад:

  • Конструисање
  • Моделирање машинских елемената и конструкција (прeузми)

Шаблон за израду матурског рада (преузми)

AUTODESK INVENTOR – основе (преузми)