Механичар текстилних машина

image_pdfimage_print

Образовни профил Механичар текстилних машина пружа могућност стицања теоријских и практичних знања и вештина за интервенције на машинама, уређајима и апаратима у процесу израде одређеног текстилног производа.

Након завршетка школовања ученик је оспособљен да:

  • Брзо уочи квар, да одржава машине у радном стању, по потреби демонтира, монтира и подешава механизме на машини.
  • Уради текући, повремени и генерални ремонт – сервисирање машине.
  • Формира навике за одржавање машина у исправном стању: уочава грешке при раду механизама, открива њихове узроке и начине отклањања.
  • Уочи извор опасности на раду, примени мере личне заштите, заштите радне средине и човекове околине.
  • Подешава оптималну брзину рада машине.
  • Координира са организаторима производње и техничким кадром у вези са сложенијим  кваровима на машинама.
  • Контролише рад машина, врши подмазивање и чишћење.
  • Спроводи мере заштите на раду и хигијенско-техничке заштите.