Текстилни радник

image_pdfimage_print

Занимање Текстилни радник спада у подручје рада Текстилство и кожарство. Текстилна индустрија Србије сматра се једном од најзначајнијих грана српске прерађивачке индустрије. Производња је организована у малим, средњим и великим предузећима.

Код овог образовног профила теоријска настава се изводи три дана у недељи, док се практична настава изводи два дана. Практична настава се изводи у регистрованим предузећим текстилне индустрије у којима ученици стичу квалитетна прaктична знања и вештине.

Након завршетка школовања текстилни радници могу наћи запослење у многобројним предузећима текстилне индустрије. Такође, у нашој школи могу наставити школовање као ванредни ученици на смеровима четвртог степена или наставити школовање на Високој школи струковних студија.