Конфекционар – кројач

image_pdfimage_print

Циљ образовања овог образовног профила је конструкција и моделовање одеће, овладавање основним знањима за самосталну конструкцијску припрему и израду разних модела одевних предмета.

Предности овог образовног профила у односу на друге, које ученици имају по завршетку школовања су:

  • Продубљивање теоријских основа потребних за усвајање знања о конструкцији одеће;
  • Развијање смисла за естетско, складно и практично одевање;
  • Овладавање конструкцијом кројева, елементима креирања, моделовања, комплетирања и умножавања кројева одеће;
  • Развијање способности  логичког мишљења и закључивања;
  • Развијање маште и самосталности у реализацији модела;
  • Потпуно овладавање практичним знањима ради ефикасније реализације одређеног модела одевног предмета од идеје до коначне израде;
  • Стицање вештине и осећаја за облик у целом поступку израде предмета
  • Стицање потпуне самосталности у раду;
  • Развијање креативности.